معماري مدرن

Modern Architecture

مقاله، ساختمان، معمار، طراحی داخلی، معماری کاغذی، پارکینگ، عکس های جالب، محوطه سازی، مجله معماری، خانه های مجلل، modern architecture، هتل شناور، نمای داخلی هتل، پلان هتل، پلان هتل6ستاره، هتـلی از یـــخ، عکس های دکوراسیون، persianweblog، ساختـمان ایـرانی، معماری ایرانی، پرشین بلاگ l، معماری مدرن فارسی ، معماری مدرن ایرانی، وب نوشت معماری مدرن، persian modern architecture، خم های معماری، منحنی معماری، معماران henn، ویلای مدرن، رنگ های متضاد، خانه معاصر، ویلایی دوبلکس، اتاق خواب والدین، حیاط خلوت

آثار لوکوبوزیه همراه با نقشه وفیلم (5)

2D

Maison-atelier du Peintre Ozenfant 53, avenue Reille - 75014 Paris

L'immagine di questa pagina deriva direttamente dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg.

Potete avere il file dwg, versando la quota di 8,00 euro cliccando sul pulsante sotto "Paga adesso" o attraverso le altre modalità sotto esposte.
 
دانلود فایل تصویری :
     Le Corbusier - Maison La Roche - Jeanneret  (1923)  - dwg 3D

L'immagine di questa pagina è direttamente derivata dal nostro disegno 3d dwg. La modellazione è con solidi 3D.
Potete avere il file del modello dwg, versando la quota di 18,00 euro cliccando sul pulsante sotto "paga adesso", o attraverso le altre modalità sotto esposte.

 (Rambouillet 1922)
Le Corbusier - Maison de week-end a Rambouillet, Francia 1922
L'immagine di questa pagina deriva direttamente dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg. Disegni 1:100
Potete avere il file del modello dwg, versando la quota di 16,00 euro cliccando sul pulsante sotto "paga adesso", o attraverso le altre modalità sotto esposte.
 


L'immagine di questa pagina è direttamente derivata dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg. Scala 1:100
Potete avere il file dwg, versando la quota di 14,00 euro cliccando sul pulsante paga adesso o attraverso le altre modalità sotto esposte.
 
 

Casa Citroham  del 1922 3D

L'immagine di questa pagina è direttamente derivata dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg.
Potete avere il file dwg, versando la quota di XX,00 euro cliccando sul pulsante paga adesso o attraverso le altre modalità sotto esposte.
 

L
L'immagine di questa pagina è direttamente derivata dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg.
Potete avere il file dwg, versando la quota di 12,00 euro cliccando sul pulsante paga adesso o attraverso le altre modalità sotto esposte.

Piante, prospetti, sezioni - scala 1:100

  

Cité-jardin aux Crêtets - La Chaux-de-Fonds (Suisse) - 1914

L'immagine di questa pagina deriva direttamente dal nostro disegno dwg, rappresenta cioè esattamente il contenuto del file dwg. Pianto piano Terra alloggio tipo 1 e piante 1 e 2 livello dell'alloggio tipo 2. Disegni in scala 1:100
Potete avere il file dwg, versando la quota di 14,00 euro cliccando sul pulsante sotto "Paga adesso" o attraverso le altre modalità proposte