معماري مدرن

Modern Architecture

مقاله، ساختمان، معمار، طراحی داخلی، معماری کاغذی، پارکینگ، عکس های جالب، محوطه سازی، مجله معماری، خانه های مجلل، modern architecture، هتل شناور، نمای داخلی هتل، پلان هتل، پلان هتل6ستاره، هتـلی از یـــخ، عکس های دکوراسیون، persianweblog، ساختـمان ایـرانی، معماری ایرانی، پرشین بلاگ l، معماری مدرن فارسی ، معماری مدرن ایرانی، وب نوشت معماری مدرن، persian modern architecture، خم های معماری، منحنی معماری، معماران henn، ویلای مدرن، رنگ های متضاد، خانه معاصر، ویلایی دوبلکس، اتاق خواب والدین، حیاط خلوت

بلوک قسمت های مختلف بنا ها
برای دانلود فایل های اتوکد بلوک ها روی نوشته هایداخل کادر  قرمز کلیک کنید.  
ADA Objects.dwg Handicapped accessible objects.
Awning Windows EV.dwg Awning windows elevation view.
Base Cabinets 1.dwg Bathroom base cabinets.
Base Cabinets 1.dwg Kitchen base cabinets.
Base Cabinets 2.dwg Bathroom base cabinets.
Base Cabinets 2.dwg Kitchen base cabinets.
Bath and Laundry Faucets.dwg Bathroom and laundry faucets.
Bath and Laundry Fixtures.dwg Bathroom and laundry fixtures.
Bathroom Details.dwg Bathroom details.
Bathroom Layouts.dwg Bathroom layouts.
Bathroom Stalls.dwg Bathroom stalls.
Bedroom Furniture.dwg Bedroom furniture.
Bifold Double and Pocket Doors.dwg Double bifold and pocket doors.
Boxes.dwg LAN (Local area network) boxes.
Cars Pickups and Vans.dwg Cars, pickups and vans.
Casement Windows 1 EV.dwg Casement windows elevation view.
Casement Windows 2 EV.dwg Casement windows elevation view.
Chairs and Coffee Tables.dwg Chairs and coffee tables.
Computers 1.dwg LAN (Local area network) computers.
Computers 2.dwg LAN (Local area network) computers.
Connections.dwg LAN (Local area network) connections.
Construction Details.dwg Typical construction details.
Double Casement Windows PV.dwg Double casement windows plan view.
Double Fixed Windows PV.dwg Double fixed windows plan view.
Double Hung Windows EV.dwg Double hung windows elevation view.
Drains.dwg Plumbing drains.
Duct Symbols and Devices.dwg Duct symbols and devices.
Exterior Doors 1 EV.dwg Exterior doors elevation view.
Exterior Doors 2 EV.dwg Exterior doors elevation view.
Exterior Doors 3 EV.dwg Exterior doors elevation view.
Fixed Center Casement Windows PV.dwg Fixed center casement windows plan view.
Fixed Panes Picture Windows PV.dwg Fixed panes picture windows plan view.
Fixtures.dwg Space planning fixtures.
Fixtures 1.dwg Kitchen fixtures.
Fixtures 2.dwg Kitchen fixtures.
Fixture Symbols.dwg Plumbing fixture symbols.
Foundation Details.dwg Typical foundation details.
Freeways and City Blocks.dwg Freeways and city blocks.
Garage Doors.dwg Garage doors.
Heat and Power Devices.dwg Heat and power devices.
Heating and Ventilation.dwg Heating and ventilation.
Input and Output Devices.dwg Electrical input and output devices.
Kitchen Layouts.dwg Kitchen layouts.
Kitchen Miscellaneous 1.dwg Miscellaneous kitchen stuff.
Kitchen Miscellaneous 2.dwg Miscellaneous kitchen stuff.
Kitchen Wall Cabinets.dwg Kitchen wall cabinets.
Landscape Fixtures.dwg Landscaping - Fixtures.
Miscellaneous Devices.dwg Electrical miscellaneous devices.
Miscellaneous Fixtures.dwg Miscellaneous fixtures.
Miscellaneous Kitchen Cabinets.dwg Miscellaneous kitchen cabinets.
Miscellaneous Landscape.dwg Landscaping - Miscellaneous.
Miscellaneous Office Objects.dwg Miscellaneous office objects.
Miscellaneous.dwg Miscellaneous blocks.
Miscellaneous.dwg Miscellaneous space planning.
Office Dividers.dwg Office dividers.
Office Fixtures.dwg Office fixtures.
Office Furnishings.dwg Office furnishings.
People.dwg Blocks of people.
Peripherals.dwg LAN (Local area network) peripherals.
Pipe Fittings.dwg Pipe fittings.
Refrigeration.dwg HVAC refrigeration.
Roads and Intersections.dwg Roads and intersections.
Roof Details.dwg Typical roof details.
Seating Groups.dwg Seating groups.
Shrubs Hedges and Ground Cover.dwg Landscaping - Shrubs hedges and ground cover.
Signal Devices.dwg Electrical signal devices.
Single Casement Windows 4'' PV.dwg Single casement windows 4" plan view.
Single Casement Windows 5'' PV.dwg Single casement windows 5" plan view.
Single Casement Windows 6'' PV.dwg Single casement windows 6" plan view.
Single Fixed Windows 4-6'' PV.dwg Single fixed windows 4-6" plan view.
Single Pane Fixed Windows EV.dwg Single pane fixed windows elevation view.
Sliding and Revolving Doors.dwg Sliding and revolving doors.
Special Windows.dwg Special windows.
Sprinkler Objects.dwg Landscaping - Sprinkler objects.
Stair and Cabinet Details.dwg Typical stair and cabinet details.
Standard Wall and Base Cabinets.dwg Standard wall and base cabinets.
Swimming Pools.dwg Landscaping - Swimming pools.
Systems Devices.dwg Electrical system devices.
Tables and Dining Sets.dwg Tables and dining sets.
Toilets and Urinals.dwg Toilets and urinals.
Trees.dwg Landscaping - Trees.
Triple Casement Windows 4'' PV.dwg Triple casement windows 4" plan view.
Triple Casement Windows 5'' PV.dwg Triple casement windows 5" plan view.
Triple Casement Windows 6'' PV.dwg Triple casement windows 6" plan view.
Triple Fixed Windows 4-6'' PV.dwg Triple fixed windows 4-6'' plan view.
Trucks and Trailers.dwg Trucks and trailers.
Unequal and French Doors.dwg Unequal and french doors.
Utility Cabinets.dwg Bathroom utility cabinets.
Valves.dwg HVAC valves.
Valves and Input-Output Devices.dwg Valves and input output devices.
Wall Cabinets.dwg Bathroom wall cabinets.
Wall Details.dwg Typical wall details.
Wall Shelves.dwg Bathroom wall shelves.