گرفتن مشاهدات آسمان بزرگ

جدیدترین Cero قطعه باز می شود یک قطعه از املاک و مستغلات ما در مورد اغلب به اندازه کافی فکر نمی کنم. ما همه نظر بزرگ از آسمان بالاتر از خانه ما است. چرا پس از چند معماران گرفتن که؟ در عوض ما روی پنجه پا ایستادن در زیر سقف است. Cero طول می کشد نگاه خوبی است، و الهام گرفته است.

Sotogrande5 architecture
هر دو در داخل و خارج خانه Sotogrande در کادیز، اسپانیا تحت سلطه سفید سنتی مدیترانه ...

Sotogrande4 architecture
... به طور سنتی در خارج منعکس کننده حرارت خورشید سفید است.

Sotogrande3 architecture
پر زرق و برق در روز و یا در شب - این بیانیه بزرگ است.

Sotogrande2 architecture
این ظریف دو طبقه خانه تسخیر آسمان تابستان در کادیز، اسپانیا است.

/ 0 نظر / 11 بازدید