معماری مدرن زیبا از انالز

coastal house fine line 11 architecture

دراز کشیدن بر روی یک خط ساحلی، این خانه ساحلی شگفت انگیز توسط معماری Domus انالز به نظر می رسد که به فریم به نمایش خیره کننده طراحی شده است. بنابراین، آن را به آسانی قابل درک است که چرا خانه مدرن عمدتا از شیشه ساخته شده است. خانه معاصر با طبقه کاملا لعاب و فراوانی از شیشه در دوم، دیدگاه های گسترده ای در طول خط ساحلی و آب را فراهم می کند. به جز برای تولید شیشه، عمارت لوکس ویژگی های عناصر نما سنگ و چوب جنگلی به پایان رسید طبقه می باشد که ایستادگی کردن در داخلی نور، خنثی است. مینیمالیستی در هر دو داخل و خارج، خانه ساحلی ravishes شوخ طبعی خطوط تمیز، سبک آن، و طبقه است. [ از طریق ]

coastal house fine line 2 architecture

coastal house fine line 3 architecture

coastal house fine line 4 architecture

coastal house fine line 5 architecture

coastal house fine line 6 architecture

coastal house fine line 7 architecture

/ 0 نظر / 30 بازدید