عکس های دیدنی و نایاب از ایران قدیم

ز قدیم
 

 

 

سال 1310 یعنی چهار سال قبل از کشف حجاب
 
 

 

 

بانوان افسر در ناو سام
 

 

 

دانشکده پزشکی سال 1320
 
 

 

 

بیمارستان سینا
 

 

 

فریدون کنار سال 1345
 

 

 

میدان توپخانه سال 1330
 

 

 

 

ناصرالدین شاه قاجار
 
 

 

 

رژه نظامی در میدان توپخانه قدیم
 

 

 

تظاهرات در 55 سال پیش گویا مربوط به روز کارگر
 
 

 

 

 

تظاهرات در 55 سال پیش گویا مربوط به روز کارگر
 
 

 

 

تظاهرات در 55 سال پیش گویا مربوط به روز کارگر
 
 

 

 

 

معتادان هروئینی در خیابان گمرک تهران
 
 

 

 

زمان جنگ جهانی اول
 
 

 

 

تبریز پروژه راه سازی
 

 

 

 

هنرمندان قدیم
 

 

 

آرامگاه حافظ در زمان مظفرالدین شاه قاجار چهار سال قبل از فرمان مشروطیت
 

 

 

سال 1341 جشنهای 2500ساله
 
 

 

 

پالایشگاه آبادان سال 1292
 

 

 

عکس از میذان قدیمی در همدان
 

 

 

میدان تو پخانه سال 1330
 

 

 

 

برج آزادی در حال ساخت
 

 

 

عکس قدیمی از خوانسار
 
 

 

 

سال حدود 1280شمسی یزد مراسم نخل برداری
 

 

 

 

بدون شرح...

/ 0 نظر / 88 بازدید