حمام های مدرن

در این گزارش تصاویر معماری‌های مدرن و دیدنی از حمام‌های مدرن در سراسر جهان را مشاهده می‌کنید.
حمام محلی برای شستشوی بدن است اما معماری برخی از حمام‌ها به قدری زیباست که انسان دوست دارد مدت‌ها در حمام بماند.

برخی از حمام‌ها مانند اتاق و برخی مانند معبد طراحی شده‌اند اما برخی از آنها طراحی عجیب و غیر عادی دارند؛ هرکدام از حمام‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند و سبک‌های متفاوتی در آن بکار برده شده است؛ البته انتخاب نوع کاشی و سرامیک یا سنگ، نوع شیرها و وان و حتی متراژ حمام تماماً در تزئین و زیبایی حمام دخیل هستند.

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_001_1.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_001_21.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_002_22.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_003_23.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_003_3.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_004_24.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_004_4.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_005_25.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_005_5.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_006_26.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_006_6.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_007_27.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_007_7.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_008_28.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_008_8.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_009_29.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_009_9.jpg

 

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_011_11.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_011_31.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_012_12.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_012_32.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_013_13.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_013_33.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_014_14.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_014_34.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_015_15.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_015_35.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_016_16.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_016_36.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_017_17.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_017_37.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_018_18.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_018_38.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_019_19.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_019_39.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_020_20.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_020_40.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_021_41.jpg

http://mj7.persianfun.info/img/93/7/Bathrooms/zimg_022_33.jpg

/ 0 نظر / 171 بازدید