پروژه کلینیک دندانپزشکی

خوئوا Morgado با ما یکی از عکاسی معماری خود را به اشتراک گذاشته است. طراحی توسط پائولو Merlini، پروژه کلینیک دندانپزشکی واقع در Oporto، پرتغال .

002 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x238 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

فرم غیر معمول، کوته، دامنه عمودی از فضا و دو نمای شیشه ای بزرگ قرار داده شده بر روی اصلی و پشت نما تعریف شده به طور عمده سازمان از فضا است. پذیرش و اتاق انتظار آن را توسط یک جعبه بزرگ سفید است که شناور در هوا بازی با دامنه عمودی از فضای مشخص شده است.

004 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x400 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

داخلی از جعبه mimetizes ایده از بودن در زیر یک سقف، به کاربر یک حس آشنا از راحتی و کمک به من به آرام کردن قبل از درمان است. از "سقف"، یک سری از لامپ در هوا شناور، از پر کردن فضا با نور است. جعبه شناور متوقف می شود بیش از حد به نور و گرما نتیجه، در آینده از نمای اصلی پایان روز، از سوی دیگر، جرم بزرگ او را هل می دهد بقیه از فضای کار را به نمای عقب. این دریافت نور آسمان بزرگ، با شرایط ایده آل برای کار است.

011 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x400 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

زیر پله یک دیوار آینه ایجاد توهم از وسیعترین فضای حل احساس تنگی است که یک نفر می تواند در ورود به اتاق احساس.

016 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x900 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

پله های بسیار نازک و ظریف ما را هدایت به یک اتاق استراحت / انتظار در طبقه فوقانی است. که در آن ما می توانیم یک پنجره قرار داده شده در سطح پاها، ایجاد یک ارتباط بصری قوی با کف زمین اجازه ما را نگاه در لامپ از بالا. از دیدگاه ورودی، پنجره یک عنصر بسیار مهم است، زیرا آن را منجر به چشم ناظر را به یک موقعیت مورب. این جنبش از سر اهمیت سقف جعبه را تقویت، و در ترمزهای سوی دیگر با محفظه جعبه به کاربر مفهوم واقعی از فضا همه.

012 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x400 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

013 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x900 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

در اتاق دندانپزشکی و پروتز کاربر قرار داده شده است در برابر یک پرده پوشش گیاهی. ایده این است برای ایجاد یک انحراف بر اساس جنبش برگ به طوری که بیمار می تواند بر روی چیز دیگری از درمان به خودی خود، امیدوارم هر احساس ناخوشایند ناشی از آن کاهش تمرکز می کنند.

014 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 600x900 Dental Clinic \ Paulo Merlini

حسن نیت ارائه میدهد خوئوا Morgado

+ حقایق پروژه

پروژه: مطب دندانپزشکی
طراح: پائولو Merlini
محل سکونت: Oporto، پرتغال
Photograher: خوئوا Morgado - معماری عکاسی

+ تمام تصاویر و نقاشی حسن نیت ارائه میدهد پائولو Merlini | عکس های خوئوا Morgado

001 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini002 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini003 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
004 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini005 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini006 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
007 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini008 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini009 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
010 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini011 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini012 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
013 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini014 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini015 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
016 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini017 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini018 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
019 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini020 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini021 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
022 JM ClinicaDentaria PauloMerlini 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
023_GROUNDFLOOR

025 SECCION A 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini026 SECCION B 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini027 SECCION C 180x180 Dental Clinic \ Paulo Merlini
/ 0 نظر / 315 بازدید