ویلای مدرن

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 4

استودیو فضای خلاق معماری طراحی پیش بینی و اجرا پروژه های معاصر تحمیل واقع در دریاچه ها، یک زیربخش از TAURANGA در جدید زلاند. دریاچه های خانه به ویژه طراحی شده برای خدمت به نیازهای زندگی یک خانواده با سه فرزند. این ساختمان نیز با ظرفیت یک دفتر معماری. در اینجا اطلاعات بیشتر را از معمار است: "کوتاهی خواستار آن شدند که خانه به نمایش سبک منحصر به فرد ما از طراحی و صاحبان خانه های دیگر را به پله خارج از ترکیب معمول از روش ها و مواد که ما معمولا دیدن تحریک شده. طراحی بزرگ ایجاد ارزش های بزرگ و زمانی که سرمایه گذاری در یک خانه جدید به نظر می رسد تنها طبیعی برای ایجاد چیزی جالب است که منعکس کننده تمام جنبه های شخصیت و سبک زندگی. من واقعا می تواند به شما در مورد سطح اساسی موفقیت این خانه دارای بگویید به اندازه کافی. به اعتقاد من کلید را به این سطح از موفقیت صرف زمان برای تعریف مختصری دقیق که راضی و امیدها و رویاهای ما به حداکثر می رسد. "[عکس های فضایی خلاق طراحی معماری] منبع

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 3

 

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 6

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 11

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 12

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 14

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 15

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 16

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 17

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 20

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 1

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 10

Family Home: The Lakes House stylish houses luxury modern homes The Lakes House 8

/ 0 نظر / 59 بازدید