پل عابر پیاده در چین توسط CA-طراحی

کشیدن - این یکی سرد، پل مدرن را از CA-طراحی .

آموزش از پل شهر آب زیادی از ZhuJiaJiao، و یا کسانی که از باغ های ظریف در سوژو، ما تصمیم به اتصال هر دو طرف از 50 متر رودخانه گسترده با مسیر خم شده بود. محور خم پاسخ به شرایط دسترسی مختلف و از لحاظ بصری به محیط اطراف سازگار است. استراتژی ما از استقراض از منابع محلی تاریخی و متغیرهای دیگر از سایت، همراه با هدف افشای عملکرد ساختاری پل، شکل نهایی این پروژه را تولید کند.

Pedestrian Bridge in China by CA Design

Pedestrian Bridge in China by CA Design

Pedestrian Bridge in China by CA Design

Pedestrian Bridge in China by CA Design

رابطه بار دهانه توصیه به استفاده از خرپا فلزی است. به منظور مقاومت در برابر تنش پیچشی می رسد قوی در ارتباط با حمایت کمتر سیم پیچ به شکل پل، ما ساختار را فعال همه طرف حجم تحریف آن است. هر دو ساحل رودخانه دارای یک شخصیت متضاد است. این واقعیت این است که از طریق طراحی محدودیت های نامتقارن برای ساختار تاکید کرد. این پل دارای پشتیبانی ساده بر روی سطح شیب دار عرضی است که چهره خیابان های باریک سریع و دسترسی شمالی است. در مقابل، یک اتصال سفت با رمپ طولی است که متصل به مربع جنوبی کند و بزرگ وجود دارد. ارتفاع پل خود را سازگار به نمودار نامتقارن حاصل از حرکت خم شدن است. تلاش برای به حداقل رساندن میزان از بخش های مختلف فولاد، یک الگوی است که می شود چگال با توجه به نمودار تنش برشی را طراحی کنند.

به عنوان نمونه های دیگر از سنت های چینی، ما درک می کنیم که پل باید برای یک فضای اختصاص داده شده بر روی رودخانه، اتاق را بیش از آب، بیش از صرفا اقدام به عنوان دستگاه های مهندسی است که حل یک مشکل ارتباطی است. چهره هر دو سقف و عرشه با پوسته های چوبی پوشیده شده است. مقایسه با پروفیل های فولادی در معرض می سازد، ساختار سبک تر به نظر می رسد. علاوه بر این، سقف سراشیب به عنوان بازتابنده بزرگ برای نور مصنوعی است که به دستگیره های نرده ای تعبیه شده است. در طول روز نیز، سطح داخلی بازتاب های پر زرق و برق از نور خورشید در آب گرفتار شوند.

از طریق تونیک روزانه ]

/ 0 نظر / 50 بازدید