بیمارستان حیوانات ⁺ A

اختصاصی معماری نیوز:طراحی داخلی بیمارستان حیوانات ⁺ Aدر حالی که مبلمان کاربردی متناسب با برنامه ها را پیشنهاد می کند؛ به این امر مبادرت می کند که چه چیزی ارزش یک طرح خاص را که در 53 متر مربع می تواند ساخته شود، داراست.

 این پروژه چالشی حیاتی برای ایجاد مکانی سرگرم کننده و وسیع برای حیوانات اهلی بود ، به مانند 5 اتاق کلینیک که برای بهره برداری از بیمارستان لازم می باشد.

 یک دغدغه اصلی این بود که تصویر بنا از خیابان، نمادی از بیمارستان ⁺ Aبه مانند زبان طراحیِ خاصی باشد که همه فضا را در 53 مترمربع تامین می کند. این مهم است که برنامه ها به اندازه ای که مبلمان مؤثر در فضا می باشند ، مجددا تفسی شوند.سالن و منطقه سرگرم کننده حیوانات اهلی برای ابجاد فضای عمومی تا حدامکان وسیع شده اند.

قفسه های خاصی که از تخته چند لای کاج شسته سفید ساخته شده ، فضا را به محدوده عمومی شامل : سرگرمی و فضای تالار و محدوده خصوصی شامل : اتاق های کلینیک تقسیم بندی می کند. عملکرد قفسه ها به عنوان محل نگهداری حیوانات اهلی و وسایل آنها ، نمایش دهنده فضاست ، ضمن این که ویژگی های سرگرم کننده ای برای حیوانات اهلی با توجه به موقعیت شان داراست. در نتیجه این باعث می شود که اتاق های کلینیک 10 سانتی متر بزرگتر و به احتمال زیاد در پاسخ به نیازهای نهفته می باشد.
قفسه های چوبی چند عملکردی که تمام فضای عمومی را پوشانده ، فضا را بسیار گرم کرده و به همراه سیستم روشنایی فضا را منطقی ولی زیبا ، با شکوه و در عین حال دینامیک کرده است.

معماران : Jhg و شرکاء
مکان سایت : سئودائمون ، سئول ، کره
تیم طراحی : سئونگ وو ، پارک
مساحت : 53 مترمربع
سال ساخت : 2012
عکاسان : کیونگ ساب ، شین
هزینه : 5800 دلار آمریکا
کارفرما : مین سو ، پارک/ 0 نظر / 86 بازدید