فضایی غول پیکر در سازه

M House1 architecture
چگونه می توانید بیشتر از یک بخش بسیار باریک؟
M House4 architecture
این خانه توسط معماران بروس استافورد مشکل را حل میکند با گسترش اتاق نشیمن به لبه بسیاری، نظر در کل فضای.
M House3 architecture
پشت این ظاهرا بزرگ اتاق با پلان باز به خط تعداد زیادی حمایت می شود.
M House2 architecture
در خارج، در حالی که زیبا، خانه های کوچک تر به نظر می رسد. این طراحی شده است تا در ترکیب با همسایگان حومه. M House5 architecture

در داخل، آن را یک طرح باز است. از آنجا که از سادگی این طرح، در انتهای دیگر اتاق بزرگ، آشپزخانه به نظر می رسد به فضای فراوان است.
M House6 architecture
در طبقه بالا، بیش از حد، این حمام به نظر می رسد که اگر آن را در خانه با فضای بی حد و حصر است. بافت در سراسر براق، مینیمالیستی و لوکس است. کاملا یک دستاورد برای بسیاری محدود در حومه های شهری.

/ 0 نظر / 25 بازدید