پردیس شمال در دانشگاه تگزاس

 

Phase5_053 Phase5_207 Phase5_025 Phase5_161 Phase5_065 Phase5_028 Calvin_0865 Phase5_089
Phase5_025Calvin_0865

Phase5_025Calvin_0865

پردیس شمال در دانشگاه تگزاس مرکز پزشکی جنوب غربی در دالاس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شده به عنوان 11-فاز، یکپارچه، مجموعه پژوهش شهری است. پردیس توسط یک کانال سرزمین در حال اجرا از شرق به غرب از طریق وسط از سایت تقسیم شده است. فاز I-IV، از جمله دو که توسط Omniplan طراحی شده، در سمت جنوب کانال واقع شده است. Omniplan در حال حاضر طراحی فاز پنجم از این مجموعه، اولین ساختمان در سمت شمال آبراه است. فاز 5 الگوی سازمانی و زبان معماری باقی مانده در شش مرحله از طرح جامع را تعیین میکند.

طراحی از داستان 12-380.000 SF ساختمان به دو تلاش های جداگانه تقسیم شده است. اول، هسته و پوسته ساختمان، در سراسر طرح آزمایشگاهی به طور کلی طراحی شده است؛ دوم، آزمایشگاه خواهد شد در پاسخ به نیازهای خاص کاربران اصلی / پژوهشگران طراحی شده است. این روش اجازه می دهد تا طراحی به جلو حرکت کند قبل از اینکه کاربران نهایی شناسایی شده است. علاوه بر این، طرح آزمایشگاه غیر اختصاصی فراهم می کند انعطاف پذیری لازم برای پاسخ به راحتی به کاربران و برنامه های در حال تغییر

/ 0 نظر / 4 بازدید