تسریع خم ها و منحنی هجوم غرفه جدید پورشه در آلمان

تسریع خم ها و منحنی هجوم غرفه جدید پورشه در آلمان

Porsche Pavilion 1 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in Germany

با ظاهر پویا و قابل توجه بصری، مشتق شده از تصویر نام تجاری پورشه، غرفه پورشه و پیش بینی توسعه یافته توسط معماران HENN در Autostadt، جذب بازدید کننده در مجاورت کارخانه فولکس واگن شد . ولفسبورگ، آلمان. ساختمان منحصر به فرد به دنبال انطباق 400 متر مربع فضا برای نمایشگاه ها و سخنرانی است که برای تبدیل شدن به یک نماد پارک و جذب بازدید کننده در سراسر جهان است. با توجه به توضیحات معماران، "مات به پایان رسید روکش فلزی از جنس استنلس استیل به شکل پاکت خیط و پیت کردن از این ساختار پر جنب و جوش، در ایجاد این تصور از وحدت همگن، در حالی که ایجاد یک ظاهر بسته به نور و شرایط آب و هوایی به طور مداوم در حال تغییر است. در ورودی غرفه cantilevers 25M بیش از سطح آب تالاب در مقابل. زیر معلق از سقف بزرگ نامتقارن، فضای پناهگاه خارجی باز می شود. " طرح محوطه سازی اطراف ساختمان توسط تیم خلاق در WES، که موفق به ادغام ساختار پویا در محیط زیست خود را کاملا اجرا شد. همه از شما پورشه علاقه مندان در خارج وجود دارد، خوشحال با این طراحی جدید؟

Porsche Pavilion 2 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 3 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 4 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 5 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 6 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 7 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 8 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 9 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 10 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 11 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 12 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 13 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 14 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 15 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 16 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 17 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in GermanyPorsche Pavilion 18 Accelerating Bends and Curves Defying the New Porsche Pavilion in Germany

/ 0 نظر / 12 بازدید